Πολιτική Προστασίας Καταναλωτή

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέπει σε καταναλωτές και εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Αν ο καταναλωτής έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε μέσω διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν ο καταναλωτής διαμένει στην ΕΕ και ο έμπορος έχει την έδρα του στην ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εμπόρους που επιθυμούν να υποβάλλουν καταγγελία εναντίον καταναλωτή σχετικά με αγαθό ή υηρεσία που του πούλησαν στο διαδίκτυο.
Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες, οι οποίοι είναι απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο.
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:
1. Υποβολή καταγγελίας
2. Συμφωνία για τον φορέα επίλυσης διαφορών
3. Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών
4. Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας
Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, είναι εύκολη και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution