ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Γενικά

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για το SPITISHOP (εφεξής η «Εταιρεία», ή «SPITISHOP», «εμείς», «εμάς», «μας») προτεραιότητα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει και την  Πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε www.spitishop.com (εφεξής «e-shop», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), ή αγοράζετε από οποιοδήποτε σημείο πώλησης του SPITISHOP (φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος), γίνεστε Μέλος στο SPITISHOP, εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των Newsletters μας, ή συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειές μας, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) του SPITISHOP ή άλλως,(εφεξής o «Πελάτης», το «Μέλος», ο «Χρήστης» «εσείς», «σας»), πως το SPITISHOP διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και ειδικότερα:

 • για το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για εσάς και,
 • το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και,
 • τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και ,
 • τους αποδέκτες τους και το σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους,
 • για τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα σας και,
 • τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η συνέχιση της πλοήγησή σας στο e-sop, η εγγραφή σας στο SPITISHOP, η αγορά μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος και η τηλεφωνική, η εγγραφή σας στο Newsletter, η επικοινωνία σας μαζί μας, και οποιαδήποτε άλλη ενέργειά σας και διάδρασή σας με το SPITISHOP απαιτεί τη χορήγηση σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων της. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με την παρούσα ή τυχόν με τις τροποποιήσεις αυτής, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά σε χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων, δικαιούστε δε να καταγγείλετε τις μεταξύ μας συμβάσεις, ή/και να ζητήσετε διαγραφή του Λογαριασμού σας και των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενώ διατηρείτε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναλύονται και περιγράφονται στην σχετική ενότητα παρακάτω.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον Αρμόδιο για ζητήματα προστασίας των δεδομένων σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.
 • Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και τις μεθόδους συλλογής.
 • Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία.
 • Τυχόν διαβιβάσεις των δεδομένων σας σε τρίτους και το σκοπό διαβίβασης.
 • Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας,
 • Το διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα δικαιώματά σας και τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτά, καθώς και τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.

2.Τροποποιήσεις:

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 21/12/2020. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παλαιότερες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής. Η παρούσα Πολιτική αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Επομένως επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στο e-shop, ή/και αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στα μέσα επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρακάτω Ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.

II. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΙΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «SPITISHOP», που εδρεύει στην οδό Αρκαδίας 25, Περιστέρι 12132, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 800788872 / Δ.Ο.Υ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), με αριθμό ΓΕΜΗ  140958701000, τηλ. 2105775004 και email [email protected] (εφεξής η «Εταιρεία»). 

2. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας

Αρμόδιος για ζητήματα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας είναι email: [email protected], τηλέφωνο 2105775004. 

3. Ερωτήσεις και Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωσή και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  

III. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΩΝ

1. ΤΙ δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και ΠΩΣ τα συλλέγουμε

Κατά την πλοήγησή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού σας στο SPITISHOP, τις αγορές σας, την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας, τη συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθητικές της Εταιρείας όπως για παράδειγμα διαγωνισμούς, τη διάδραση στα Social Media του SPITISHOP (πχ. σχόλια, Likes κτλ.) ή άλλως, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, ή με αυτοματοποιημένα μέσα ή/και από τρίτους. Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα ή κατά την εγγραφή σας ως Μέλος στο SPITISHOP με το άνοιγμα Λογαριασμού, κατά τις αγορές μέσω του Λογαριασμού σας, τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς κτλ..
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας όπως για παράδειγμα την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) του SPITISHOP, ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας (πχ διαγωνισμούς κτλ.) και η Ταχυδρομική Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα) που χορηγείτε κατά το άνοιγμα Λογαριασμού ή την υποβολή παραγγελίας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
 • Δεδομένα οικονομικά: (στοιχεία καρτών, τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων κτλ.) που μας χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, που συνάγουμε από τις αγορές σας κτλ.
 • Δεδομένα Αγορών ή Δεδομένα Λογαριασμού: (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγών, χρόνος αγοράς, ιστορικό αγορών, παράπονα, τρόπος πληρωμής, επιστροφές, υπαναχώρηση κ.α.) που συλλέγουμε κατά τις αγορές σας εφόσον αυτές (αγορές) πραγματοποιούνται μέσω του Λογαριασμό σας.
 • Δεδομένα τεχνικά όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.
 • Δεδομένα Ταυτοποίησης στο Λογαριασμό σας, που είναι το email στην περίπτωση εισόδου στο Λογαριασμό μέσω του e-shop και το κινητό στην περίπτωση εισόδου στο Λογαριασμό σας από το φυσικό κατάστημα ή μέσω τηλεφώνου και επιπλέον ο κωδικός πρόσβασης (password).
 • Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι και δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά, τη χώρα προέλευσης της παραγγελίας σας, τα προϊόντα που κοιτάζετε μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τη Wishlist με τα αγαπημένα σας, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ή μεγαλύτεροι.  Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Μέλος ή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε περισσότερα…

Συλλέγουμε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

 • Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας , μας χορηγείτε υποχρεωτικά το email σας, το ονοματεπώνυμο σας (το αυτό συμβαίνει και όταν έχετε Λογαριασμό στο SPITISHOP και διενεργείτε μια αγορά μέσω αυτού), τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα, το email σας, και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και προαιρετικά το όνομα στο κουδούνι και τον όροφο. Επιπλέον τα στοιχεία της κάρτας εφόσον επιλέξετε αυτή ως μέσω πληρωμής ή το λογαριασμό σας στο Paypal αντίστοιχα και τον τρόπο παράδοσης. Εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, μας χορηγείτε και τα στοιχεία τιμολόγησής σας.
 • Κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού, εφόσον αυτό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο e-shop μας χορηγείτε υποχρεωτικά το email σας ως όνομα χρήστη (Username) και έναν κωδικό πρόσβασης (Password) και επιπλέον το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, χώρα) και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Προαιρετικά χορηγείτε δεύτερη διεύθυνση, επωνυμία εταιρείας (εφόσον) σταθερό τηλέφωνο ή άλλες απαραίτητες πληροφορίες που θα εξυπηρετήσουν τη χρήση του Λογαριασμού σας. Εφόσον εγγράφεστε στο SPITISHOP μέσω τηλεφώνου ή μέσω πωλητή στα φυσικά καταστήματα, χορηγείτε το κινητό σας υποχρεωτικά, το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, και προαιρετικά το email σας.
 • Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας ( Newsletter ), μας χορηγείτε το email σας.
 • Κατά την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διεξάγει η Εταιρεία μας μας χορηγείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται ανά περίπτωση.
 • Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας μας χορηγείτε κατά περίπτωση προσωπικά σας στοιχεία όπως δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας. Κατά την επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (πέραν των περιπτώσεων της τηλεφωνικής παραγγελίας) συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά περίπτωση.

Συλλέγουμε με ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς.

 • Με τη χρήση των Cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεστε στο e-shop, τα είδος των newsletter που ανοίγετε ή όχι, το περιεχόμενο τους και τη διάδρασή σας μαζί μας μετά από κάθε αποστολή newsletter, το Wishlist σας, τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι και δεν ολοκληρώνετε την αγοράς τους, τη χώρα προέλευσης, γλώσσα κ.α.
 • Από το Λογαριασμό σας δημιουργούμε το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας, και από αυτές συνάγουμε τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των αγορών σας ανά είδος, την αξία των προϊόντων που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν, την εποχή κατά την οποία αγοράζετε, δημογραφικά δεδομένα κ.α.
 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε το Δικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.
 • Δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και τη σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε.
Συλλέγουμε από τρίτους τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

 • Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον τρίτο φίλο σας, ο οποίος σας δήλωσε προκειμένου να λάβετε από εμάς μια δωροεπιταγή ή ένα κουπόνι έκπτωσης ή να σας αποστείλουμε ένα δώρο που έχει επιλέξει για εσάς.
2.  ΠΩΣ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, κατά τις συναλλαγές σας με το SPITISHOP ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται από απόσταση ή δια ζώσης στα φυσικά μας καταστήματα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς :

 • Για τη λήψη των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση αυτών, και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς.
 • Την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας σε εσάς.
 • Για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και την επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.
 • Για την εξυπηρέτησή σας ως Μέλος στο SPITISHOP με το άνοιγμα του Λογαριασμού σας σε εμάς.
 • Για τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.
 • Για την ταυτοποίησή σας κάθε φορά που αιτείστε πρόσβασης στο Λογαριασμό σας.
 • Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω Newsletter, SMS, ή άλλων πολυμέσων (VIBER) που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
 • Για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας και την κατανόηση των προτιμήσεων σας.
 • Για την άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτησή σας κάθε φορά που συναλλάσσεστε με το SPITISHOP είτε ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά ή και δια ζώσης στα φυσικά μας καταστήματα.
 • Για την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας.
 • Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας όπως για παράδειγμα της υπαναχώρησης, αντικατάστασης προϊόντος και την εν γένει εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση κτλ.,
 • Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Για την ασφάλεια των συναλλαγών.
 • Για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας από εμάς μέσα στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, καθώς και για την προσαρμογή των εμπειριών σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.
 • Για την έρευνα αγοράς, στατιστικές αναλύσεις, για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ και να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ ή προώθησης προϊόντων μας.
 • Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς
 • Για την ολοκλήρωση πληρωμών με Klarna, μπορεί να διαβιβάσουμε κατά την διάρκεια του checkout προσωπικά δεδομένα όπως δεδομένα επικοινωνίας και συναλλαγών με την Klarna, με σκοπό η Klarna να αξιολογήσει αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για τις μεθόδους πληρωμών της και να σας παρέχει εξειδικευμένες μεθόδους πληρωμών. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται με βάση την πολιτική απορρήτου της Klarna.
3. ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Η Νομική Βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες (παρέχουμε λεπτομερέστερες εξηγήσεις στην ενότητα «Μάθετε Περισσότερα»):

 • Η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη Σύμβαση πώλησης, όπως για παράδειγμα την πληρωμή μας, την έκδοση παραστατικών, την ορθή παράδοση των προϊόντων σε εσάς κτλ., η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας και τα δεδομένα παράδοσης.
 • το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της:
α) Δεδομένα Ταυτότητας - Επικοινωνίας
 • για την ταυτοποίησή σας κατά την είσοδο στο Λογαριασμό σας,
 • την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της Εταιρείας μας με τα προϊόντα μας, τις προσφορές μας και τα νέα μας είτε μέσω email, SMS, VIBER ή άλλως και με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εκφράσει το δικαίωμα αντίρρησης λήψης αυτών μέσω της διαγραφής σας από τη λίστα των αποδεκτών των Newsletter.
 • Την επικοινωνία μας για ζητήματα που αφορούν στο Λογαριασμό σας ή την παραγγελία σας.
 • Την αποστολή των προϊόντων σας.
β) τα Δεδομένα Λογαριασμού, Δημογραφικά Δεδομένα κ.α.
 • για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, τη βελτιστοποίηση των εμπορικών και τεχνικών συστημάτων, τη στατιστική ανάλυση για βελτίωση προϊόντων, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, κατάταξη πελατών σε βασικές κατηγορίες ενδιαφερόντων με σκοπό την προσαρμογή των προϊόντων μας στις ανάγκες τους κτλ.
 • η τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε,

  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία υποχρεούται στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την τήρηση υποχρεώσεών της που απορρέουν από το νόμο, όπως για παράδειγμα στην τήρηση των οικονομικών δεδομένων των συναλλαγών για φορολογικούς λόγους, στη χρήση του email σας για την αποστολή σε αυτό της επιβεβαίωσης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, κ.α.
 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

  Η ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση του email ή/και του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή σε εσάς άμεσης εμπορικής επικοινωνίας με τη μορφή Newsletter στα email σας, ή με μηνύματα SMS/ VIBER στο κινητό σας, στις περιπτώσεις που δεν έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δεν τυγχάνεται μέλος στο SPITIHSOP OMNI CHANNEL.

  Επιπλέον με βάση τη συγκατάθεσή σας δημιουργούμε το Λογαριασμό σας στο SPITISHOP και συλλέγουμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για τους σκοπούς της δημιουργίας και παροχής όλων των λειτουργιών και ωφελειών σας υποσχόμαστε με την εγγραφή σας στο SPITISHOP. Ειδικότερα η εγγραφή σας στο SPITISHOP OMNI CHANEL αποτελεί και τη συγκατάθεσή σας για τη χορήγηση σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και την επεξεργασία αυτών με σκοπό την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σας σε κάθε σημείο πώλησης.
Μάθετε περισσότερα…

Σκοπός ΕπεξεργασίαςΔεδομένα που επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόνΝομιμοποιητική Βάση Επεξεργασίας
Εγγραφή Μέλους στο SPITISHOP - Διαχείριση Λογαριασμού:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να:
 • Δημιουργήσουμε και τηρήσουμε στη βάση μας το Λογαριασμό σας.
 • Ταυτοποιούμε εσάς κάθε φορά που αιτείστε πρόσβασης στο Λογαριασμό σας.
 • Βλέπετε το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας.
 • Κάνετε χρήση των υπηρεσιών/ λειτουργιών του Λογαριασμού σας Wishlist, αγαπημένα, διαχείριση διευθύνσεων κτλ.
 • Εξυπηρετούμε εσάς σε κάθε σημείο πώλησης με βάση το ιστορικό των αγορών σας και τις επιλογές σας όπως καταγράφονται στο Λογαριασμό σας, ανεξαρτήτως του τρόπου πραγματοποίησης των αγορών σας.
 • Επικοινωνούμε μαζί σας για ζητήματα του Λογαριασμού σας ή των αγορών σας που πραγματοποιείτε μέσω αυτού.
Α) Δεδομένα Ταυτότητας που μας δηλώνετε για τη δημιουργία λογαριασμού σας στο SPITISHOP:
Υποχρεωτικά:
 • Όνομα -Επώνυμο

Β) Δεδομένα Ταυτοποίησης
που υποχρεωτικά δηλώνετε κατά την εγγραφή σας
 • email/ κινητό
 • password

Γ) Δεδομένα επικοινωνίας
που υποχρεωτικά δηλώνετε κατά την εγγραφή σας
 • email
 • κινητό
 • ταχυδρομική διεύθυνση

Δ) Δεδομένα Συναλλαγής για τη δημιουργία του ιστορικού των αγορών σας, όπως:
 • είδος προϊόντος,
 • αξία αγοράς ανά προϊόν, ημερομηνία αγοράς,
 • τόπος παράδοσης,
 • στοιχεία αγοραστή,
 • στοιχεία παραλήπτη

Γ) Δεδομένα cookies για Wishlist

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η συγκατάθεσή σας
για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στη SPITISHOP OMNI CHANEL. Οικειοθελώς χορηγείτε τα δεδομένα σας που απαιτούνται για το άνοιγμα και διαχείριση του Λογαριασμού σας.

Για την προσωποποιημένη εξυπηρέτησή σας στα διάφορα σημεία πώλησης του SPITISHOP.

β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται, που είναι και προς όφελός σας για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού ασφαλείας. Για παράδειγμα:

 • επεξεργαζόμαστε το email/ κινητό/ password για σκοπούς ταυτοποίησης σας κάθε φορά που αιτείστε πρόσβασης στο Λογαριασμό σας.
 • Τα στοιχεία επικοινωνία σας για να σας ενημερώσουμε για ζητήματα που αφορούν στο Λογαριασμό σας ή/και τις διενεργηθείσες αγορές σας μέσω αυτού.


γ) εκτέλεση σύμβασης που διέπουν τη δημιουργία – διαχείριση και λειτουργίες του Λογαριασμού σας.

Λήψη, Διαχείριση και Εκτέλεση της παραγγελίας σας ηλεκτρονικά μέσω του e-shop του SPITISHOP ή τηλεφωνικά:


 • υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη.

 • λήψη και καταχώρηση παραγγελίας.

 • Επεξεργασία και διαχείριση της παραγγελίας. 

 • τιμολόγηση προϊόντων.

 • διαχείριση πληρωμών, τελών και χρεώσεων

 • παράδοση προϊόντων στον πελάτη.

 • υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος από άλλη αιτία. 

 • Επικοινωνία με πελάτη για ενημερώσεις, ειδοποιήσεις αναφορικά με την παραγγελία

 • Ενεργοποίηση μηχανισμών για αποφυγή απάτης εναντίων σας ή εναντίων μας. 

 • Για τη διασφάλιση της χρήσης από εσάς δωροεπιταγών κτλ.

Α) Δεδομένα Ταυτότητας

 • Όνομα

 • Επώνυμο


Β) Δεδομένα Επικοινωνίας

 • Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης προϊόντος (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα).

 • Κινητό υποχρεωτικά ή και σταθερό εφόσον δηλωθεί κατ’ επιλογή του πελάτη 

 • e-mail 


Σε περίπτωση που η κλήση καταγράφεται θα ενημερώνεστε προηγουμένως με σχετικό ηχητικό μήνυμα. 


Γ) Οικονομικά Δεδομένα :

 • στοιχεία πληρωμής και κάρτας.

 • τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων


Δ) Δεδομένα Αγοράς ή/και Δεδομένα Λογαριασμού: 


 • είδος προϊόντων αγοράς,

 • αξία συναλλαγών, 

 • χρόνος αγοράς, 

 • ιστορικό αγορών

 • παράπονα, 

 • τρόπος πληρωμής

 • επιστροφές, υπαναχώρηση κ.α

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:


α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας. Για παράδειγμα επεξεργάζεται την 


 • ταχυδρομική σας διεύθυνση για την αποστολή των προϊόντων σε εσάς ή 

 • τα οικονομικά δεδομένα για τη λήψη της πληρωμής της ως προς την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών μεταφοράς. 

 • Αντίστοιχα διαβιβάζει τα δεδομένα πληρωμής σας στο πιστωτικά ιδρύματα που συνεργαζόμαστε, 

 • Διαβιβάζει τη διεύθυνσή σας στις εταιρείες ταχυμεταφοράς που εκτελούν την παράδοση της παραγγελίας σας.  


β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της .  Η Εταιρεία για παράδειγμα επεξεργάζεται:


 • το email σας για την αποστολή της επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας που υποχρεούται να αποστείλει σε σταθερό μέσο, 

 • ή τα Δεδομένα Αγορών, Οικονομικά Δεδομένα και Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας για την εκπλήρωση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ακύρωσης παραγγελίας που τυχόν ασκήσετε σύμφωνα με το νόμο κτλ. ή την τήρηση των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων. 


γ) έννομο συμφέρον 

Επεξεργαζόμαστε 


 • το email σας ή το κινητό σας και τον κωδικό πρόσβασής σας εφόσον αγοράζετε μέσω του Λογαριασμού σας για να σας ταυτοποιήσουμε. 

 • το κινητό σας τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν πρόβλημα κατά την ηλεκτρονική πληρωμή ή άλλου κολλήματος κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή της εν γένει συναλλαγής μας (πχ για την ασφαλή παράδοση των προϊόντων σας) επεξεργασίες που ωφελούν  και εσάς σε περίπτωση που κάποιος αποπειραθεί να σας εξαπατήσει πχ με τη χρήση των δεδομένων πληρωμής σας, ή δεν εντοπίζει ο ταχυμταφορέας τη δηλωθείσα διεύθυνση ή πρόσωπο για να παραλάβει.δ) συγκατάθεση όπως για παράδειγμα όταν δηλώνετε μια αγορά σας στο Λογαριασμό σας.

Εξυπηρέτηση και διαχείριση του πελάτη πριν ή μετά την πώληση που περιλαμβάνει:


 • Επικοινωνία από τον πελάτη στα μέσα επικοινωνίας της Εταιρείας (συμβατικά μέσα, email ή τηλεφωνικό κέντρο, ή σε πολυμέσα επικοινωνίας π.χ. viber ή σε άλλο μέσο πχ Social Media) ή/και δια ζώσης. 

 • Επικοινωνία από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του πελάτη στα στοιχεία που δίνει ο πελάτης.

 • Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση του Πελάτη σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης

 • Εξυπηρέτηση του πελάτη γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την εταιρεία, το e-shop, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την παραγγελία του, το Λογαριασμό του, ή τους διαγωνισμούς που εκάστοτε υλοποιεί, εγγυήσεις που τυχόν παρέχει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.

 • Παράπονα ή διευκρινίσεις

 • Άσκηση δικαιωμάτων 

 • Εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του χρήστη στο SPITISHOP 

Η επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό περιλαμβάνει 


(α) τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που μας δίνετε εσείς κατά την υποβολή του αιτήματός σας, ήτοι 

 • Δεδομένα Ταυτότητας

 • Δεδομένα Επικοινωνίας

 • Δεδομένα Αγοράς 

/Λογαριασμού

 • Πληροφορίες που μας χορηγείτε σχετικές με το αίτημά σας 

(β) δεδομένα που αναπτύσσουμε εμείς για εσάς. 


Σε περίπτωση που η κλήση καταγράφεται θα ενημερώνεστε προηγουμένως με σχετικό ηχητικό μήνυμα


Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:


α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση, για ανταπόκριση μας σε ερωτήματά σας που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.


β) το έννομο συμφέρον της εταιρείας να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας που μας υποβάλλετε μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης των  πελατών της και να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί της καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους που είναι προς όφελος και του υποκειμένου και το οποίο ευλόγως αναμένεται από τα υποκείμενα. 


Κάθε χρήστης δύναται να εναντιωθεί (opt-out) οποτεδήποτε από την πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία για τον σκοπό αυτό, δηλώνοντάς το προς το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών ή άλλως ή με επικοινωνία με την Εταιρεία σε όλα τα μέσα επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.


γ) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην παραγγελία σας ή για στα πλαίσια των παροχών του Λογαριασμού σας. 


δ) η συγκατάθεση του πελάτη για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό, όταν ζητάει ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του. Επίσης στα πλαίσια του Λογαριασμού σας μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Αγοράς Λογαριασμού για την προσωπική σας εξυπηρέτηση.

Διαφήμιση & Marketing

 • Διαχείριση εγγραφής στη λίστα αποδεκτών των Newsletter του SPITISHOP. 

 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) με email, SMS, VIBER

 • Αποστολή άμεσης εμπορικής επικοινωνίας βάσει της συμπεριφοράς και προτιμήσεων, όπως αυτές καταγράφονται μέσω του μηχανισμού των Cookies. 

 • Αποστολή άμεσης εμπορικής επικοινωνίας μέσω email, SMS, VIBER ή άλλων πολυμέσων, push notifications κτλ. 

 • Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών πχ οργάνωση διαγωνισμών 

 • Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τα παρεχόμενα προϊόντα- υπηρεσίες του SPITISHOP. 

 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση το ιστορικό των αγορών τους. 

Για το σκοπό της διαφήμισης & marketing η εταιρεία επεξεργάζεται:


 • Δεδομένα Ταυτότητας 
 • Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Δεδομένα Συναλλαγών/ Αγορών & Λογαριασμού
 • Δεδομένα Cookies,

ή/και συνδυασμό των ανωτέρω.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:


α) έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών της που χορηγήθηκαν σε εμάς στο πλαίσιο αγοράς για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας για συναφή προϊόντα ή σκοπούς. Ειδικότερα και επιπλέον επεξεργαζόμαστε το email και το κινητό τηλέφωνο των πελατών μας (δηλαδή όσων έχουν προβεί σε αγορά από το SPITISHOP τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά και επιπλέον όσων έχουν προβεί σε αγορά από τα φυσικά καταστήματά μας, ωστόσο μέσω του Λογαριασμού τους στο SPITISHOP ONMICHANEL) για την αποστολή email,  SMS/VIBER με τις νέες αφίξεις, τα νέα μας, τις προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες του SPITISHOP, βεβαίως με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εναντιωθεί στην αποστολή τέτοιας εμπορικής επικοινωνίας.  


Στην περίπτωση που είστε πελάτης μας και έχετε αποδεχτεί και τα Cookies που καταγράφουν τι έχετε δει μέσα στο κατάστημά μας ή τι έχετε ξεχάσει στο καλάθι σας ή στο Wishlist και στα αγαπημένα σας, ενδέχεται να σας στείλουμε και email/ SMS/ VIBER να σας υπενθυμίσουμε τι βλέπατε και τι αφήσατε στο καλάθι σας. 


Επιπλέον στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας μας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, κατηγοριοποιούμε τους πελάτες με βάση είδος των προϊόντων που αγοράζει και το χρόνο αγοράς και αντίστοιχα αποστέλλουμε εμπορική επικοινωνία για να προωθήσουμε τα σχετικά με τις προτιμήσεις του προϊόντα. 


Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής ( unsubscribe ) στο email ή στο μήνυμα στο κινητό ή σε κάθε περίπτωση επικοινωνώντας μαζί μας.  


β) συγκατάθεση στις περιπτώσεις που μας χορηγείτε οικειοθελώς τα δεδομένα σας, όπως όταν για παράδειγμα που μας εξουσιοδοτείτε να σας αποστέλλουμε τα newsletter μέσω email, SMS, VIBER και άλλων πολυμέσων (σε περιπτώσεις που δεν είστε πελάτης μας), όταν ανοίγετε Λογαριασμό στο SPITISHOP OMNI CHANEL (και δεν είστε ακόμα πελάτης μας οπότε επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος), οπότε και μας δίνετε τη συγκατάθεση να αναλύουμε τις αγορές σας και με σκοπό την εμπορική επικοινωνία μας, όταν αποδέχεστε την αποστολή push notifications, όταν αποδεχόμενοι τόσο τα Remarketing Cookies όσο και την αποστολή σε email/ SMS/VIBER των ενημερώσεων της Εταιρείας μας, να σας αποστέλλουμε μήνυμα τα προϊόντα που είδατε κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημά μας ή αφήσατε στο καλάθι σας. 


Επιπλέον και εφόσον έχετε αποδεχτεί τα Cookies που αφορούν στο Remarketing , θα σας ξαναστοχεύσουμε σε επόμενο μέσο, προβάλλοντάς σας τα προϊόντα που είδατε στο e-shop μας ή αφήσατε στο καλάθι σας. 

Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις για:

 • Αδιάλειπτη λειτουργία του e-shop

 • τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών 

 • βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων

 • αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων

 • σύνταξη αναφορών και τήρησης δεδομένων

Τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούν έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, τα στοιχεία εγγραφής στον Λογαριασμό, δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:


α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα


β) έννομο συμφέρον

για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, 

για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία.


Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία δικαιούται να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των υποκειμένων.

Στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του e-shop που περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών 

 • Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση του e-shop

 • Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών του e-shop

 • Έρευνα και αξιολόγηση προς βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων

 • Αξιολόγηση για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ.

 • Υιοθέτηση νέων εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών.

 • Προώθηση της Εταιρείας, των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας. 

 • Διάθεση και εμπορία των προϊόντων μας και σε άλλες χώρες. 

 • Διάθεση και εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 • Διαφήμιση και προώθηση της Εταιρείας μας. 

 • Βελτίωση των εμπειριών σας

 • Παράδοση συναφούς περιεχομένου 

 • Έρευνες ποιότητας

 • Στατιστικές αναλύσεις

Όλα τα δεδομένα που θα συλλέξουμε στο πλαίσιο των προηγούμενων σκοπών επεξεργασίας ( Δεδομένα Συναλλαγών, Cookies, Αγορών, Αποτελεσματικότητας Των Καμπανιών κ.α..) 


ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται και δεδομένα που συλλέγονται από τα αντίστοιχα cookies που επιτελούν τέτοιου είδους επεξεργασία.

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι 


το έννομο συμφέρον της Εταιρείας 


α) για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.


β) για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά, για την ανάλυση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας του e-shop, για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, για τις προτιμήσεις των πελατών μας αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη, για τη βελτίωση της  επιχειρηματική μας απόδοσης για τη βελτίωση των συνεργασιών μας, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα, ελευθερίες και συμφέροντα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.  


4. Σε ποιους ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ τα προσωπικά σας δεδομένα σας και ΓΙΑΤΙ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του e-shop και των φυσικών μας καταστημάτων, της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων για την πώληση, της καλύτερης εξυπηρέτησης σας ως Μέλη του SPITISHOP ή μη, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν σε εμάς υποστήριξη και αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν (πχ εγγραφή σας στο e-shop και τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας που κατά καιρούς φιλοξενεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την εξυπηρέτηση σας πριν και μετά την πώληση, τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας κτλ.). Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που συμφωνούμε.

Ειδικότερα, η Εταιρεία μας συνεργάζεται:

(α) Με τρίτη εταιρεία η οποία, ως εκτελούσα την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, φιλοξενεί και διαχειρίζεται το e-shop μας.

(β) Με τρίτες εταιρείες ταχυμεταφοράς οι οποίες, ως εκτελούσες την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν τις αποστολές των παραγγελιών σας και εισπράττουν και τα χρήματα για λογαριασμό μας στην περίπτωση που πληρώσετε με αντικαταβολή. Επίσης εκτελούν την παραλαβή και παράδοση σε εσάς προϊόντων που επιστρέφετε λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής.

(γ) Με τρίτες Εταιρείες email marketing η οποίες ενεργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μας για την αποστολή σε εσάς των newsletter.

(δ) Με εταιρείες διαφήμισης και marketing

(ε) Με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και μέτρησης ικανοποίησης των πελατών μας

(στ) Εταιρείες έρευνας

(ζ) Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς για την είσπραξη του τιμήματος των αγορών

(η) Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης,

(θ) Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας,

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέον σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο μας αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή μας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα ή τρίτους συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τους κωδικούς που έχετε δηλώσει για το άνοιγμα του Λογαριασμού σας, ο οποίος είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος. Η Εταιρεία μας πραγματοποιεί τακτικούς ποιοτικούς και ελέγχους ασφαλείας στα συστήματα και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες στα δεδομένα.

2. Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (πχ. διατηρείτε Λογαριασμό στο SPITISHOP, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επικοινωνείτε στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό κτλ.). Παράλληλα δε, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντος που συνίσταται στη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά με τη σύμβαση πώλησης, την τήρηση του Λογαριασμού σας, την εμπορική μας πολιτική ή άλλη μεταξύ μας συναλλαγής, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οικονομικά σας Δεδομένα δύναται η Εταιρείας μας να τα τηρήσει στα πλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλα δεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική Ενότητα στην παρούσα Πολιτική.
Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.


Σκοπός επεξεργασίας Χρόνος Διατήρησης
Διαχείριση του Λογαριασμού σας Μέχρι τη διαγραφή του Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να δημιουργήσετε Λογαριασμό, αλλά δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία, τα δεδομένα που τυχόν υποβάλλατε, δεν τηρούνται.
Αγορές - Παραλαβή παραγγελίας, εκπλήρωση της παραγγελίας Αν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της συναλλαγής σας για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς). Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός μας η Εταιρεία δύναται να τηρήσει τα δεδομένα αγορών σας μέχρι και την παρέλευση της παραγραφής τυχόν αξιώσεων εκατέρωθεν των μερών από τη σύμβαση πώλησης, ή τη χρήση Λογαριασμού σας στο SPITISHOP.
Αποστολή Newsletter/ SMS/ VIBER Εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκλησή της ή μέχρι και 2 έτη από την τελευταία φορά που ανοίξατε ένα Newsletter/ SMS/VIBER αντίστοιχα, όποιο επέλθει πρώτα. Σε περίπτωση που η αποστολή της απευθείας εμπορικής μας προώθησης βασίζεται στο έννομο συμφέρον, η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό συνεχίζεται μέχρι την εναντίωσή σας στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων ή μέχρι και 2 έτη από την τελευταία φορά που ανοίξατε ένα Newsletter/ SMS/VIBER αντίστοιχα, όποιο επέλθει πρώτα.
Εξυπηρέτηση Πελατών Αν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το ερώτημά σας και την απάντησή μας) και θα το διατηρήσουμε για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτό το αίτημά σας και σε κάθε περίπτωση μέχρι και 12 μήνες. Τα προσωρινά αρχεία μπορεί να μην έχουν χρησιμότητα έως ότου υπάρξουν πιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο σε προσωρινή βάση.
Ιστορικό Αγορών Μέχρι τη διαγραφή του Λογαριασμού σας. Ωστόσο για σκοπούς προσωποποιημένης εξυπηρέτησης σας, στο ιστορικό σας περιλαμβάνονται οι τελευταίες ____ αγορές σας ανεξαρτήτως καναλιού αγοράς (ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα). Για σκοπούς στατιστικών αναλύσεων και βελτιστοποιήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών μας, το ιστορικό των αγορών σας τηρείται έως και ______.
Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας
Μάρκετινγκ Αν δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως 2 έτη), τότε θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικές ανακοινώσεις και θα διαγράψουμε το ιστορικό των σχετικών απαντήσεών σας. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, αν δεν κάνετε ποτέ κλικ στα Newssletter μας, αν δεν συνδεθείτε ποτέ σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής ή αν δεν επικοινωνήσετε ποτέ μαζί μας ή δεν προβείτε σε αγορά, ή επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελάτων κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Ο λόγος είναι ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υποθέτουμε ότι προτιμάτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις.

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ των προσωπικών σας δεδομένων σε ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα που φιλοξενείται το e-shop.
V. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις,
 • να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ατελή, μη επικαιροπιημενα ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Βεβαίως αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
 • να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,
 • να έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται για άμεση εμπορική προώθηση και
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας.
Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής», ή με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 2105775004 Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. έως 7 μ.μ. ή με αποστολή Email στο [email protected].
Ορισμένες εφαρμογές για κινητά που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα σχετικά, για παράδειγμα, με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

Θα έχετε σύντομα τη δυνατότητα μέσω του Λογαριασμού σας, να διαμορφώσετε τις προσωπικές σας επιλογές στην επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων σας για την εμπορική μας επικοινωνία δηλαδή να δηλώσετε σε ποια μέσα θέλετε επικοινωνούμε τα νέα μας και τις προωθητικές μας ενέργειες, καθώς και τις προτιμήσεις σας στα Cookies.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών, πλην της αρχικής ρύθμισης κατά την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σύντομα θα μπορείτε να μεταβείτε σύντομα στο Λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στην επιλογή «Ρυθμίσεων Επικοινωνίας > Ρυθμίσεις Cookies”.

Ενδέχεται, για την ασφάλεια των πληροφοριών σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία για εσάς με σκοπό την ταυτοποίησης σας. Το δικαίωμα σας ασκείται ατελώς, ενδέχεται ωστόσο όταν το δικαίωμά σας το ασκείτε καταχρηστικά να σας ζητήσουμε ένα τέλος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας εντός μηνός, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που ο χρόνος ανταπόκρισής μας σε ένα αίτημά σας, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Δικαίωμα Επεξήγηση
Πρόσβαση (α. 15) Μπορείτε να μας ζητήσετε να:
 • επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας
 • να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική.
Διόρθωση (α.16) Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.
Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.
Διαγραφή (α.17) Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
 • οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
 • όταν διαγραφείτε από το eshop (τα οποία ούτως ή άλλως θα διαγράφονται αμέσως) ή
 • έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία
Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:
 • για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή
 • για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.
Περιορισμός (α 18) Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:
 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση
Φορητότητα (α.20) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον εκείνα τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο
Εναντίωσης (α.21) Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
Άρση συγκατάθεσης (opt-out) Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.
Εποπτική αρχή Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).
Ταυτότητα Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.
Κόστη Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε δυνάμεθα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.
Χρονοδιαγράμματα Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα, οπότε στοχεύουμε να απαντήσουμε εντός τριών μηνών. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκ φεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies SPITISHOP
H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και άρα και των Γενικών Όρων του SPITISHOP και ενιαίο με αυτούς σύνολο.
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στο Δικτυακό μας Τόπο, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

1. Τι είναι τα cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε το ηλεκτρονικό κατάστημα του SPITISHOP. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του SPITISHOP σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Δικτυακού Τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

2. Είδη cookies

Στο SPITISHOP χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies :

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Παράδειγμα τα Cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους μας των Υπηρεσιών μας προς εσάς (Cookies που ευθύνονται για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας μέσα στο Δικτυακό Τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ .

Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)

Τρίτοι όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τα  Cookies.

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο διαδικτυακό μας τόπο, τις πληροφορίες που το καθένα συλλέγει, το σκοπό που οι εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετούν καθώς και την προέλευση καθενός :

Όνομα Πληροφορίες / Σκοπός Διάρκεια Προέλευση
__cfduid Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. 29 ημέρες spitishop.gr
cf_use_ob Used to detect if the website is inaccessible, in case of maintenance of content updates - The cookie allows the website to present the visitor with a notice on the issue in question. 1 ημέρα spitishop.gr
CookieConsent Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 έτος spitishop.gr
omnisendAnonymousID Used to encrypt and contain visitor data - This is necessary for the security of the user data. 1 έτος spitishop.gr
PrestaShop-# Αταξινόμητα 4 ημέρες spitishop.gr

Στατιστικά (13) Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

_dc_gtm_UA-# Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. 1 ημέρα spitishop.gr
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 έτη spitishop.gr
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate 1 ημέρα spitishop.gr
_gid Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 ημέρα spitishop.gr
_hjAbsoluteSessionInProgress This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. 1 ημέρα spitishop.gr
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 έτος spitishop.gr
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Μόνιμο spitishop.gr
_hjIncludedInPageviewSample Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. 1 ημέρα spitishop.gr
_hjTLDTest Detects the SEO-ranking for the current website. This service is part of a third-party statistics and analysis service. Session spitishop.gr
collect Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session google-analytics.com
omnisendSessionID Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 ημέρα spitishop.gr
soundestID This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. Session spitishop.gr
soundest-views Assigns a specific ID to the visitor - This allows the website to determine the number of specific user-visits for analysis and statistics. Session spitishop.gr
Προώθησης (25) Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.
__fb_chat_plugin Used to track the user’s interaction with the website’s Facebook chat-widget. Persistent spitishop.gr
_fbp Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 μήνες spitishop.gr
_gcl_au Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 μήνες spitishop.gr
_pin_unauth Used by Pinterest to track the usage of services. 1 έτος spitishop.gr
_pinterest_ct_ua Used by Pinterest to track the usage of services. 1 έτος pinterest.com
ads/ga-audiences Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session google.com
criteo_write_test Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 ημέρα 1
cto_tld_test Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 ημέρα 1
fr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 μήνες facebook.com
IDE Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 έτος doubleclick.net
messaging_plugin_https://www.spitishop.gr/_106253772731030 Αταξινόμητα Μόνιμο http://facebook.com/
pagead/landing Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session doubleclick.net
REST/webTracking/v1/event Measures the efficiency of the website’s marketing. The cookie is used to measure the conversion rate between website marketing and telephone response. Session wt.soundestlink.com
test_cookie Used to check if the user's browser supports cookies. 1 ημέρα doubleclick.net
tr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session facebook.com
uid Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 έτος criteo.com
v3 Used by Pinterest to track the usage of services. Session pinterest.com
VISITOR_INFO1_LIVE Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 ημέρες youtube.com
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session youtube.com
yt-remote-cast-installed Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session youtube.com
yt-remote-connected-devices Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Μόνιμο youtube.com
yt-remote-device-id Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Μόνιμο youtube.com
yt-remote-fast-check-period Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session youtube.com
yt-remote-session-app Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session youtube.com
yt-remote-session-name Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session youtube.com

Αταξινόμητα (11) Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

_hjFirstSeen Αταξινόμητα 1 ημέρα spitishop.gr
bi Αταξινόμητα 1 έτος spitishop.gr
cp_total_cart_items Αταξινόμητα 1 έτος spitishop.gr
cp_total_cart_value Αταξινόμητα 1 έτος spitishop.gr
cpab Αταξινόμητα 1 έτος spitishop.gr
esat_collection Αταξινόμητα Μόνιμο spitishop.gr
kk_leadtag Αταξινόμητα Μόνιμο spitishop.gr
kk_leadtag Αταξινόμητα 1 έτος spitishop.gr
spitishop_popup Αταξινόμητα 1 ημέρα spitishop.gr
spitishop_visits Αταξινόμητα 1 έτος spitishop.gr
spitishop-ux-index Αταξινόμητα Session spitishop.gr

5. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των Cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των Cookies και μετά να διαγράψετε τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των Cookies οποιαδήποτε στιγμή.

6. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας που παρέχονται μέσω αυτού.

7. Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 57 75 004